Rechtsgebieden - Matze Advocatuur

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Rechtsgebieden

Matze Advocatuur is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

 
  • Wet maatschappelijke ondersteuning(WMO); Mensen met een beperking kunnen met behulp van een WMO ondersteuning krijgen, betreft hulpverlening in het huishouden, aanschaf apparatuur etc. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

  • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen  (WSNP); De rechter spreekt een faillissement uit indien voldoende vaststaat dat een persoon (dat kan alleen een natuurlijke persoon zijn) niet meer in staat is zijn schulden te betalen.

  • Uitkeringen;

  • Sociaalverzekeringsrecht; Heeft betrekking op diverse soorten uitkeringen die worden verstrekt door de gemeente, Dienst Werk en Inkomen, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank.

  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); regeling voor langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

  • Bestuursrecht; ook wel administratief recht genoemd. Het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu